Ordførarkandidat Stig Erlend Banken i Skjåk Ap:

Er uroa over den økonomiske stoda

– Det viktigaste for Skjåk i åra framover er god økonomistyring. Det er grunnlaget for alt.

Økonomi: – Ein trygg og god økonomi er grunnlaget for alt, meiner Stig Erlend Banken.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Det seier Stig Erlend Banken, ordførarkandidat for Skjåk Ap.