Frå 40 til 60 ved Odda

Statens vegvesen ynskjer å endre fartsgrensa på fv. 2642.

Statens vegvesen vil endre fartgrensa forbi tidlegare Odda skule frå 40 til 60.  Foto: SVV

New Articles

– I og med at Odda skule er nedlagt ynskjer Statens vegvesen å fjerne dagens fartsgrense 40 km/t, langs fv. 2642 (tidligere fv. 471), og etablere fartsgrense 60 km/t i dette området. I og med at skulen er nedlagt er det ikkje grunnlag for dagens fartsgrense 40 km/t, skriv vegvesenet til Lom kommune.

Høyrer ikkje vegvesenet noko innan 9. september, vil vedtaket bli fatta. Politiet har ingen merknader til forslaget.