Fleire interessante brefunn

Arkeologane finn stadig «skattar» på smeltande brear.

Levingar etter ein hest er funnen på breen.  Foto: Espen Finstad/Oppland fylkeskommune

New Articles

Denne gongen melder arkeologane på sosiale medium at dei har funne levningane etter både ein hest og ein hund.

Hunden vart funnen med halsband og band. Halsbandet er truleg laga av snurra trevyrke.

Basert på andre funn i området, er også dette minne frå mellomalderen.

Alle funn skal analyserast for å finne tilnærma eksakt alder.