Singo er funnen

Han er i god behald.
New Articles

Eigaren av Singo ynskjer å takke alle som har vore med på leitinga.

– Singo stod fastsurra i eit berg ovanfor Lyngved. Hadde det ikkje vore så mange som har gått og leitt alle andre stader òg, så hadde vi aldri funne han, seier ein utruleg glad og letta eigar.

Singo har vore på rømmen sidan måndag kveld, men blir rapportert å vera i god form.

Hurra!