Det kan ta lang tid å få tak i ny sokneprest i Lom

– Det er åtte ledige prestestillingar i Hamar Bispedømme akkurat nå. Det seier litt om utfordringa vi står overfor.

Ny prest: Det knyter seg spenning til kven som blir ny sokneprest i Lom. Frå Hamar Bispedømme blir det opplyst at søknadsfristen er utsett – og at det truleg vil ta lang tid før ein ny, fast sokneprest er på plass.   Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Det seier Eli Bekken, personalrådgjevar i Hamar Bispedømme.