Ordførarkandidat Mette Vårdal i Vågå Sp:

Har tru på eit godt val

Det er mange år sidan Vågå hadde Sp-ordførar, men kanskje kan det bli eit skifte denne gongen. Eller kanskje ikkje. Ingen veit.

Spent: – Eg trur ikkje noko parti får reint fleirtal. Blir det forhandlingar, sit ikkje Bygalista med jokeren som sist, seier Mette Vårdal, ordførarkandidat for Vågå Sp.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Mette Vårdal (46), ordførarkandidat for Vågå Sp, har ikkje lyst til å koma med spådomar.