– Det er viktig at ein kjem raskt i gang med flaumsikring av Bismo

Skjåk kommune ber NVE om bistand.

Bismo må flaumsikrast: – Med tanke på samfunnskritisk infrastruktur, bustadområde og næring, er det viktig at ein kjem raskt i gang med sikring av Bismo, skriv Elias Sperstad i eit brev til NVE.   Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

New Articles

Bismo må flaumsikrast, slik at dei som bur i dei mest utsette områda vil kunne føle seg tryggare.