Rådmennene i Ottadalen:

Arbeider meir enn 50 timar i veka

Norske rådmenn arbeider både seint og tidleg. Det syner Kommunal Rapports rådmannsundersøking for 2019.

Krevjande: Administrasjonssjef i Lom, Ola Helstad, legg ikkje skjul på at situasjonen er krevjande, men han understrekar samstundes at han har ein spennande og interessant jobb.   Foto: Arkiv

New Articles

22 prosent av rådmennene i Noreg har rapportert at dei arbeider mellom 50 og 55 timar i veka. 14 prosent arbeider enda meir.