Det nye hotellet i Lom sentrum:

Opnar dørene i juli

– Målet er å opne hotellet i løpet av juli, men det står att ein del arbeid. Vi håpar det beste.

Utsikt: Det er flott utsikt frå det nye hotellet i Lom sentrum. – Frå fleire av romma ser ein store delar av Bergomsgarden, fortel Dan Robin Leirvåg og Tina Brimi.  Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Det svarar Tina Brimi og Dan Robin Leirvåg når Fjuken spør når det nye hotellet over Brimibue er ferdigstilt – og kan opne dørene.