Historisk kulturskulefrmsyning:

Sjå bilde frå alle innslaga

1. august vart kulturskulane i Lom og Skjåk samanslegne. Onsdag kveld vart den fyrste framsyninga arrangert.
New Articles

Heilt til slutt i framsyninga vart namnet på kulturskulen avslørt. Ikkje uventa heiter det nye «barnet» Lom og Skjåk kulturskule.