Skjåkvær har kjøpt Nilsbue

– Dersom alt går som planlagt, tek eg over bygget den 1. juli.

Nytt liv: Mange har uttrykt frykt for at Nilsbue på Bergom skal bli ståande som eit spøkelsesbygg heilt utan aktivitet. Slik blir det truleg ikkje. Nå er det ting på gang.   Foto: Vigdis Kroken

New Articles

Det seier Ola Steinbakke frå Skjåk. Han presiserer at kjøpekontrakta ikkje er underskriven og at det gjenstår eit par detaljar før han kan konkludere med at kjøpet er «i boks».