Fugletårnet på Randsverk er under tak

Tårnet skal vera klart til hekkesesongen.
New Articles

– Tårnet er nå nesten ferdig. Det som står att er taktekking, beising og ei skikkeleg trapp til tårnet, fortel Atle Kjærvik, ein av initiativtakarane til fugletårnet.

Han fortel at tårnet skal blir ferdig til hekkesesongen.

– Tårnet i Tessosen er også godkjent, vi startar prefabrikasjon på garden hjå Per Nesset så snart vi er ferdige i Randsverk og utplasserer tårnet så snart hekkesesongen er over, fortel Kjærvik.

Ei lokalavdeling av NOF i Ottadalen blir stifta den 25. april.