Vatningsforbod i Aurmo

Skjåk kommune ber sundag kveld alle som er knytt til Aurmo vassverk om å stenge kranene.

Steng av: Skjåk kommune ber om all vatning blir stoppa hjå dei som er knytt til Aurmo vassverk.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

New Articles

«Nivået i høgdebassenget som skal fungere som reserve for drikkevatn og brannvatn er nå for lågt. Forbodet om vatning gjeld i fyrste omgang til 2. juli klokka 8», heiter det i ei melding som er sendt ut til alle som er knytt til Aurmo vassverk.