Hugsar du vinteren i fjor?

Årets vinter er snørik. Hugsar du korleis det var i fjor vinter den 11. februar?
New Articles

Ein skal mange år attende for å finne ein like snørik vinter som i år.

I fjor var det lite snø, mildvêr og frost på bar mark.

Bilda er tekne på same datoen, 11. februar i fjor og i år.