Utan førakort

Ein bilførar utan førarkort vart stoppa i Lom.
New Articles

Politiet melder at dei stoppa ein bilførar i Lom torsdag kveld.

Føraren hadde ikkje gyldig førarkort, vart anmeldt og kan vente seg eit lite oppgjer med ordensmakta.