Familienytt

Send inn ei helsing til dei du er glad i og få det på trykk i Fjuken.

I tillegg til sjølve helsingsteksta treng vil opplysningar om kven du er og korleis vi evt. kan få tak i deg dersom noko er uklårt i teksta eller teknisk. Om du vil ha med bilde så legg det ved som ei jpg-fil.

Send oss epost her!

NB! Ved å sende bilete inn til Fjuken, gjev du oss også løyve til å publisere biletet på digitale flater som nettsider, facebooksider o.l. i samband med gratulasjonen. Om du ikkje ynskjer dette, så merk eposten din godt med KUN PAPIR!