Sjå video frå stiftinga av skateklubben «Bismo Killers»