Sjå video frå nyopninga av Grov idrettsanlegg

foto