Motstandsrørsla i Skjåk under 2. verdskrig – èi historie

– I Skjåk vaks det mot slutten av den andre verdskrigen opp ei solid motstandsrøysle. Jo Haugtrædet var ein av dei. Dette her er historia om Jo si flukt frå klørne til Gestapo, slik sonen Per Haugtrædet hugsar det: