Måndag er det kommune- og fylkestingsval. Mediehuset Fjuken skal sjølvsagt følgje valkvelden tett, og allereie klokka 19 måndag kveld går Fjuken-TV på lufta med direktesendt valsending.

Her skal vi ta pulsen hjå dei ulike partia i kommunane Skjåk, Lom og Vågå, og servere sjåarane alt dei treng å vite om kommunevalet i Ottadalen.

Redaktør Hans Erik Kjosbakken og journalist Ola Ø. Rossehaug vil vera i studioet og koma med analysar, fakta, intervju og anna.

Ikkje nok med det, den svært samfunnsengasjerte Håvard Teigen vil vera med under heile sendinga. Han vil kommentere, analysere og synse kring lokaldemokrati, kommuneval, distriktspolitikk og alt som høyrer med.

Fjuken følgjer valkvelden og skal gjeva sjåarane alt dei treng å vite om kommunevalet i Ottadalen. Foto: Tom Erik Solstad

Utegåande reportarar vil vera på plass på dei ulike valvakene i kommunane og kjem med rapportar og intervju direkte til valstudioet - både før og etter at valresultata er klare.

– Dette har vi aldri gjort før, så dette går heilt sikkert bra, seier redaktør Hans Erik Kjosbakken og legg til:

– Jauda, vi tek til å få draget på direktesendingar, men det er klart det er spennande å fylle ei slik sending med stoff slik at folk heng med oss. Vi skal iallfall gjera vårt beste, og det er uansett ingen som slår oss på lokalkunnskap, seier redaktøren.

Mediehuset Fjuken si valsending ser du altså frå klokka 19.00 måndag kveld.

Her kan du sjå opptak av valdebattane i Skjåk, Lom og Vågå, som Fjuken har direktesendt: