Arbeidsstokken blir halvert, stemninga slett ikkje på topp