Ordføraren med helsing til VM-deltakar Kristian

foto