Sjå opptak av kampen mellom Vågå G17 og Ølen

foto