foto
Fire ølgründerar ved to av dei: John Are og Olav Grjotheim. Foto: Ola Rossehaug Ola Ø Rossehaug

Rapport frå ein b(r)yggeplass

I det som ein gong var fjøset på Grjotheim i Lom er det brygging og bygging om kvarandre for tida. Det vesle bryggjeriet har stanga hovudet i taket når det gjeld kapasitet dei siste åra, nå skal det bli ei ordning på det.