Torsdag 15. desember kan revidert arealplan for Lom kommune bli vedtatt, og samtlige forslag om hyttefelt (private og for utleie) ved Tesse kan bli tatt ut av planen, - om vedtaket fra formannsskapet 6. desember følges opp.

Formannskapet i Lom vedtok forrige uke, med 3 mot 2 stemmer, å ta ut av planen samtlige hyttefelt som var foreslått ved Tesse, inkludert et felt for utleiehytter mellom Brimi seter og vatnet.

I formannskapet kom imidlertid ordfører i Lom opp med et nytt forslag, å legge inn et felt for utleiehytter i bakkant av det tidligere foreslåtte hyttefeltet ved Bjønnskaret. Dette forslaget fikk heldigvis ikke flertall i formannskapets behandling av saken.

Vi håper at de folkevalgte i Lom vil ta en klok avgjørelse, og følge opp vedtaket fra formannskapet.

Vi håper også at ordfører (eller andre) besinner seg, og ikke forsøker å pushe fram et nytt forslag nå så sent i planprosessen. Da må arealplanen ut på en tredje høringsrunde, noe som kan oppleves som en trenering av prosessen. Det vil også vise liten respekt for de mange som har uttalt seg i saken gjennom to høringsrunder, og som sier klart nei til hyttefelt i dette unike natur- og seterområdet.

Kjære folkevalgte: Tenk klokt, stem for framtida!