av Thomas Breen, fylkesordfører

Det har lenge vært snakket om at Innlandet nå er landets største fylke i areal, har den høyeste fjelltoppen, lengste elven og største innsjøen. Og vesentlig viktigere er det at vi står for 30 prosent av landets totale jordbruksproduksjon, over 40 prosent av landets uttak fra skogen og at vi er landets største hyttefylke med sterke merkevarer innen reiseliv. Inn i framtiden må vi sørge for å foredle det vi allerede har, samtidig som vi blir mye flinkere til å utvikle morgendagens bærekraftige løsninger.

Vi har bygget et fantastisk godt utgangspunkt, og det har vi gjort i løpet av relativt kort tid. Jeg skal gi noen eksempler på dette.

Kompetanse: Innlandet var dårlig stilt sammenlignet med andre fylker i Sør-Norge når det gjaldt høyere utdanning. Vi hadde få høyskolemuligheter utover noen profesjonsutdanninger for offentlig sektor.

I løpet av 20 år er mye skjedd. Nå har vi to sterke institusjoner som Høgskolen i Innlandet, som vi forventer blir et universitet i løpet av kort tid, og NTNU. Det tilbys en rekke studier som er framtidsrettet innen anvendt økologi, bioteknologi særlig rettet mot trygg og sikker mat, audiovisuelle medier og kreativ teknologi, informasjonssikkerhet, vareproduksjon og maskinteknikk for å nevne noe.

Det har vært en radikal transformasjon for Innlandet innenfor høyere utdanning på få år.

Energi: I Innlandet er det bygd opp et stort og viktig selskap i Eidsiva Energi. Kommuner og fylkeskommune i Innlandet er blant annet deleiere i landets største nettselskap målt i antall kunder.

I tillegg er et av landets tyngste ingeniørmiljø for grønn kraftproduksjon lokalisert i Innlandet. Dette er nå viktigere enn noen gang. Sammen med trygg forvaltning av vannkraft gir det et godt utgangspunkt for ny grønn produksjon med flere energikilder.

Eksport: Innlandet har lenge vært langt nede på statistikken for eksport. De siste 20 årene har eksport fra Norge økt fra 700 milliarder kroner til 3 100 milliarder kroner. Mye av dette har vært knyttet til olje og gass i tillegg til en stor vekst i sjømatproduksjon.

Da er det gledelig at Innlandet er på vei opp og fram når det gjelder eksportandelen. Fra 2021 til 2022 hadde Innlandet den høyeste prosentveksten av landets fylker! Det er ikke nødvendigvis veldig imponerende når vi starter på lavt nivå, men det sier likevel noe om retningen næringslivet vårt har om dagen.

Det skjer veldig mye positivt. Nå er tiden absolutt inne for å gire opp. Nå er tiden absolutt inne for at vi samler oss og kjemper som én felles region slik at også Innlandet får den oppmerksomheten vi fortjener. Lykkes vi med dette, kan vi posisjonere Innlandet som den mest attraktive regionen for å etablere ny grønn industri. Da vil vi også tiltrekke oss kapital og bedrifter fra utlandet som leter etter grønne muligheter.

Innlandet har potensial som mange fylker i resten av Sør-Norge misunner oss. Vårt potensial for ny grønn kraftproduksjon er stort. Vi har allerede regulerte arealer for industri og vi har store investeringer på gang fra Statnett. Andre regioner sliter med å skaffe tilgjengelige arealer, de har små muligheter for ny kraftproduksjon og de utdanner en for lav andel av fagarbeidere selv. Dette, kombinert med vår nærhet til internasjonale markeder, gjør at det nå i stor grad er opp til oss selv.

Klarer vi å samle oss i et kraftfullt arbeid i fellesskap, slik som vi ofte ser Vestland gjør, vil framtiden i Innlandet være lys.

Har du lyst til å forstå mer av dette og Innlandets muligheter, kommer du og hører på mange dyktige folk på Agenda Innlandet i Elverum onsdag 24. januar. Du treffer næringslivet, akademia og politikere, inkludert statsministeren.

Som fylkesordfører er min viktigste jobb i årene foran oss, å jobbe for at Innlandet skal opp og fram!