Debatt

Ikkje gjer demokrati om til marknadsøkonomi