Et godt barnevern i norddalskommunene kommer ikke av seg selv