I India er kua hellig, den går der den vil og gjør som den vil. Hinduene holder den hellig fordi den er så nyttig for menneskene på så mange måter. I Norge har datasentraler vært hellige, ingen har stilt spørsmål ved nytten av dem. Akkurat som kyrne i India har de gjort omtrent som de har villet, med velsignelse og støtte fra stat, fylker og kommuner.

I lang tid har energisløseriet vært et tema både sentralt og lokalt, men dette har vært elefanten i rommet, ingen har villet tvile på at datasentraler er nyttige. De har blitt plassert på steder der all tilført ufattelig stor energi har gått til spille i form av nytteløs oppvarming av luft, fjord eller fjell. Ingen har hatt kontroll med om disse sentralene har blitt benyttet til samfunnsnyttige formål eller til tvilsom kryptovaluta, hacking, politisk påvirkning eller kunstig intelligens brukt til uheldige formål.

Sentrale og lokale myndigheter har støttet datasentralene med rimelige tomter og rimelig strøm. Selv om de har sløst bort det meste av overskuddsvarmen fra alt strømforbruket har ingen reagert, mens vi andre blir oppfordret til å senke romtemperaturen og bedrifter tvinges til å gjøre enøk-tiltak for å få full strømstøtte. De med dårlig råd må fryse denne vinteren, mens de som sløser med den sponses med sterkt redusert elavgift og får hjelp til etablering.

Når skal stat, fylker og kommuner skjønne at bremsene på datakarusellen må på? I en tid med energiknapphet er det ikke Norges oppgave å forsyne verden med datakraft til diskutable formål.

Å sløse med energi kan aldri kalles et grønt skifte, uansett om energien kommer fra kullkraft eller vannkraft. Det påstås at 90% av energien kan gjenvinnes, men dette er bare i teorien, det aller, aller meste har hittil blitt sløst bort i form av brysom overskuddsvarme av dimensjoner som de færreste fatter.

Datarevolusjonen har gått videre; mer og mer data har blitt flyttet over på nettet, programmer og informasjon som tidligere har vært lagret på lokale datamaskiner har blitt flyttet over til billig ”skylagring”. Er nå dette så bra?

Datasentralene vil være et terrormål, og sabotasje/feil på fiberkabler kan ødelegge mye mer for samfunnet nå enn før da programmer og informasjon var lagret lokalt. Mye mer energi går med til å sende data verden rundt for lagring, i stedet for at det lagres lokalt på maskiner som slåes av når de ikke er i bruk. Få er klar over at en betaling med bitcoin bruker en million ganger så mye energi som en med vanlig kredittkort, likevel støttes kryptosentraler.

I en tid der datafesten stadig blir heftigere blir man litt av en festbrems om man tør å kritisere dette, og kommer med alternative forslag.

Er det bra at data er så hellig at det berettiger fritak for å være med på det grønne skiftet?

Blir vi motivert til å spare energi når sløsing støttes?

Den hellige kua vår forblir hellig ser det ut til, inntil lokale og sentrale politikere våkner.