Distriktsnæringsutvalgets konklusjon – styrk lokalsamfunnene!