Uttale frå Nordfjordrådet til Stortinget si handsaming av Nasjonal Transportplan 2022-2033