Det bør være et mål for Fjellstyret å legge til rette for rimeligst mulig bruk av hyttene for kommunens innbyggere.