av Rolv Enersvold, Lom Sp

Torstein K. Garmo skriver i Fjuken 1. juli om nedsatt konsesjonsgrense (0) konsesjon i Lom. Her beskrives politikere i Lom som ikke stemte for vedtaket som tafatte. Beklager til alle velgere som ved valget i 2019 stemte på tafatte politikere.

Jeg skal ikke gå veldig inn i debatten av saken da jeg nødvendigvis ikke er helt uenig med Garmo i konsesjonssaker, men jeg vil redegjøre Torstein K. Garmo hvorfor jeg endte opp med å stemme mot forslag om 0 konsesjon i Lom. Først og fremst er jeg overasket over at min gode kollega i kommunestyret mener jeg er en tafatt politiker. Det er ikke i slike ordelag jeg kjenner Garmo. Jeg har stor respekt for hans kunnskap rundt aktuelt tema, men å benevne meg og andre som hadde en annen vurdering av saken som tafatte er direkte useriøst.

Etter beste evne i en ellers hektisk hverdag, forsøker jeg å forstå innhold og tekst i saksgrunnlagene før hvert kommunestyremøte. Jeg prøver med en enkel metodisk tilnærming å finne ut hva som er kjernen i saksgrunnlaget. En beskrivelse av saken, andre opplysninger og eventuelt hvordan gjennomføring av vedtaket er tenkt. For min del, hva er fakta, hva er uavklart og hva trenger jeg svar på.

Deretter hva legges til grunn i vurderingen/innstillingen som er gitt fra administrasjonen, formannskap eller utvalg. Eventuelt vurderinger/meninger fra bygdefolk jeg snakker med. For min del, hva betyr dette for Lom, og hva er mulig konsekvens eller muligheter.

Videre handler det om å finne balansegangen i forhold til hva vi kan/ikke kan, bør/ikke bør, eller må/ikke må gjøre. Herunder ligger det også en vurdering bak sannsynligheten for å lykkes med gjennomføringen av et slik vedtak. Dette fra grunnlag i spørsmål og svar knyttet til fakta, andre opplysninger, utfordringer, muligheter, lovverk og konsekvenser som beskrevet i en sak. For min del, sammenfatning av alt som er nevnt i overstående tekst for oppnå en beslutning eller tiltak.

I kommunestyremøte 2. mai stilte jeg flere spørsmål om oppfølging og håndheving av 0 konsesjon i Lom og flere utfordringer som ikke var belyst i saken. Dette uten å få et svar på stilte spørsmål, da ble min vurdering at utfra et samfunnsmessig synspunkt å innføre 0 konsesjon på nåværende tidspunkt/sak ikke burde gjøres. At det har en betydning for de som blir truffet av et slikt vedtak uten at vi har en gjennomføringsplan ble også vektlagt. Det var lite svar fra administrasjonen eller representanter i samfunnsutvalget, som behandlet saken først, der Torstein K. Garmo også er medlem. Hadde Garmo da med sin innsikt og forståelse svart på mine spørsmål, er det mulig jeg hadde valgt annerledes. Jeg prøvde å utfordre gjennomføringsplan uten å få et svar. Heller ingen tiltak ble foreslått. Det er godt kjent at vi til dels har hatt utfordringer med oppfølging og kontroll av konsesjonsvedtak på landbrukseiendom, og nå skulle vi gjøre det med hele eller deler av bebyggelsen i Lom, slik to av alternativene var. For min del blir da sannsynligheten og konsekvens for å lykkes/ikke lykkes med fattet vedtaket det som endte opp i min beslutningen av saken.

Det å gjøre et slik vedtak uten en plan for oppfølging og gjennomføring er som å tisse i buksen for å holde varmen. Det høres bra ut i det vedtaket blir gjort, men fungerer ikke i praksis på kort eller lang sikt. Med Torstein K. Garmo sin kritikk for dårlig saksgrunnlag i sitt innlegg i Fjuken, burde han lagt frem forslag til kommunestyret om å sende saken tilbake til administrasjonen for utfyllende og supplerende opplysninger. Isteden velger han i sitt innlegg å beskylde tafatte politikerne og administrasjonen for manglende forståelse og grunnlag til både lovverket og saken. Det burde vært tatt under debatten i kommunestyresalen denne tirsdagen, og ikke som et innlegg i Fjuken en måned senere. I tillegg burde han spilt inn dette til utvalget som behandlet saken først, selv om han ikke var fysisk tilstede på dette møte.

Det var ingen hastverk for vedtak i saken og den kunne enkelt vært sendt tilbake til administrasjonen for ytterlige utredning. Det var her Torstein K Garmo og tverrpolitisk liste bommet, når de stemte for innføring av 0 konsesjon. Garmo erkjenner selv at saksgrunnlaget var dårlig i sitt innlegg, likevel valgte han å stemme for innføring. Hvordan lykkes med gjennomføringen av et vedtaket var ikke viktig, bare det ble gjort vedtak om innføring. Og det er jo nettopp her det har vært utfordringer tidligere vedrørende oppfølging og kontroll av konsesjon på landbrukseiendommer. Da hadde vi hatt enda et vedtak som vi ikke hadde klart å omsette i praksis. Det samme er påstander som vises til under debatten og innlegg som han tydelig retter mot Senterpartiet som feil opplysninger i saken. Da har vel heller ikke hans påstand i kommunestyremøte om tilsig av et titalls millioner i økte skatteinntekter rot i en fakta opplysning, men er heller en påstand.

Men det er vel slik vi tafatte politikere er da, vi bare fortsetter uten gjennomtenkte vurderinger, og tenker at enten så går det bra, om ikke så går det over. Det er ikke alltid enkelt å lykkes med de beste valgene, men jeg velger å tro at de aller fleste gjør sitt beste i ulike vurderinger av saker som kommer til kommunestyret. Derfor blir beskyldningen til Garmo om tafatthet for meg useriøst. Fortell meg gjerne med synonymene at jeg er hjelpeløs og desorientert Torstein K. Garmo, men da forventer jeg at du gjør det under debatten og ikke som et innlegg i avisen.

Hva nå videre? Det vil for det første være en sammenheng med tidligere nevnt sak og kommende boligprosjekter som er tiltenkt av nye boliger i kommunal og privat regi i Lom de neste årene. Dette som et alternativ for å løse en nå og fremtidig boligmangel. Det andre burde være en dialog med de som allerede har feriehus i Lom for å se om muligheten for utleie er noe de kan bidra til uten av vi må kaste folk ut av Lom med bruk av lovverket. Da får vi se om vi lykkes med det.  Lom har foreløpig valgt en annen tilnærming enn Vågå. (Som har hatt det i snart 20 år uten å lykkes, slik jeg leser innlegget til Garmo). Forhåpentligvis lykkes begge kommuner, men med ulik tilnærming til samme utfordring.

Det at vi ikke har en jordbrukssjef i Lom var ny faktainformasjon i saken og ikke meg bekjent! Om dette medfører riktighet vil nok Skjåk som vertskommune iverksette tiltak, for å få dette på plass snarest!

Det er snart valg, da står velgerne fritt til å stemme bort oss tafatte politikere som ikke har gjennomtenkte vurderinger.