For en uke siden fikk jeg melding fra ett av de andre partiene i Vågå – med ønske om «felles oppstart av valkampen» den 1. august. Nå er jeg ganske ny i gamet, men jeg fikk forklart at det var en invitasjon til å stå på stand i sentrum og grender fra da av. Men valgkampen, den er vel i gang?

Hvordan skal man ellers forklare måten drevne folkevalgte uttaler seg i media og stiller «grunngjevne spørsmål» om ting de vet svaret på?

Det tok meg en telefon til administrasjonen for å finne ut at ingen parti kan love at planområdet Jetta skal tilbakeføres til LNF sånn uten videre – og i hvert fall ikke før valget i høst. For å få dette tilbakeført må arealplanen revideres, den skal ut på flere høringer. Dette er en demokratisk prosess, som vanligvis tar minst to år. Kan vi være enige om at det generelt er bra at det er slik?

Vågå SV ønsker å hoppe bukk over alle demokratiske prosesser og ønsker «stopp i planene nå», «før kommunevalget». De vet at det praktisk ikke er mulig. Valgkamp?

Det var Arbeiderpartiet som i 2017 foreslo å legge inn planområdet «F09 Jetta». De annonserer nå «en stopp i etableringer av nye hyttefelt», men forbeholder seg å fortsatt kunne regulere nye areal til hyttebygging – før det kanskje «nærmer seg», altså før Vågå AP virkelig sier «stopp». Dette skurrer da? Fine formuleringer, er det valg snart?

Senterpartiet klarte det kunststykke å tåkelegge sin opprinnelige holdning fra 2017 i et leserinnlegg i fjor sommer. Med litt mer ryggrad kunne de ha innrømmet at de heiet på ideen med sentrumsnære hytter like mye som de andre partiene, vedtaket ble nesten enstemmig (mot 1 stemme fra SV).

Det er lov å forandre mening, men en transparent 180-graders går annerledes. En grundig utredning de nevner selv å ha etterlyst en gang er plutselig ikke viktig lenger. Valg, vet du...

Bygdalista legger vekt på gode demokratiske prosesser og involvering av alle innbyggere. Det er bra at det finnes interessegrupper og engasjement av enkeltpersoner. Men vi som folkevalgte må passe oss for å styre etter kommentarer og innlegg på facebook eller andre sosiale medier.

Nedbygging av natur kan ikke fortsette og må begrenses, også i Vågå. Vi må alle bidra til å snu ikke bare tankegangen, men også handlinger for å bli mer miljøvennlige, vi må spare på energi og forbruk. Men vi ønsker et godt grunnlag for viktige avgjørelser. Derfor har Bygdalista bestemt seg for at vi ikke kommer til å stemme for å regulere en eneste ny hytte – før vi har fått en helhetlig hytteplan med ringvirkningsanalyse som viser fordeler og ulemper. Dette gjelde seg for hele Vågå Kommune.

Bygdalista takker for invitasjonen og ser fram til å stå sammen med dere på stand fra den 1. august. Men valgkampen, den kan vi like godt erklære til å være i gang!