Ser i riksmedia i dag, at samferdselministeren og ESA, har godkjent finansiering av ny flyplass, Mo i Rana Lufthavn - Fagerlia.

Etter fleire år med realistiske flyplassplanar, der næringsliv, lokale og regionale folkevalde organ har samarbeidd om realisering, går nå ventetida over til utbyggingsperiode.

Realiseringa vil føre til mange nye arbeidsplassar, blant anna utbygging av batterifabrikk for el-bilproduksjon, og vekst og optimisme for ungdom og busetting i regionen.

Eg hadde høve som kommunestyrerepresentant i Lom , på fyrste halvdel av 1980 talet , med samrøystes vedtak å gå inn for å etablere Gudbrandsdal Lufthavn AS, Tolstadåsen AS.

Vi var mange som støtta arbeidet med etablering av tilgang til innanlandsk flyrutenett for oss norddølar, blant anna gjennom aksjeteikning i flyplasselskapet. Saka står anno 2022 framleis i stampe.

Norddølane godtek folketalsnedgang, fråflytting av ungdommen vår, og vedvarande tap av verdiskaping og arbeidsplassar.

Fleire lokale aktive folkevalde i våre kommunestyre i dag har mellom anna gjennom sitt folkevalde arbeid, gått inn for å legge ned vårt lokale flyselskap.

Derimot har mange av desse støtta utbygging av vegnettet i vårt dalføre, med finansiering gjennom bompengar. Dette har gjort busettingstilhøva i vårt område sterkt kostnadsbelastande, noko som fører til negativ folketalsutvikling og utflytting av ungdommen frå bygdene våre.

Generalforsamlinga i Gudbrandsdal Lufthavn AS Tolstadåsen, er nyleg gjennomført med få aksjonærar til stades.

Infrastruktur og engasjement for å kunne gje norddølane tilgang til vårt innanlandske flyrutenett – som snart vil bli betjent med miljøvenlege elfly, let vente på seg.

Når skal norddølane vakne!