Kartlegging av skred- og flomfare gir et tryggere samfunn

foto