Fylkesrådmannen innstiller på avslag for oppretting av landsline for friluftsliv i Nord-Gudbrandsdalen, slik ynskjer ikkje SV det!