Mye er sagt og skrevet i spørsmålet om skoleuka for 1. og 2. klasse i Vågå. Vågå Senterparti sitt flertall ønsker 4-dagers skoleuke for de minste. Jeg er ikke enig, og vil fremme et privat forslag om 5-dagers skoleuke og innføring av leksefri i både grunnskole og ungdomsskolen i Vågå.

I debatten kan det tidvis høres ut som barn kan ta skade av skolen. Det er et underlig utgangspunkt for debatten. Den norske skolen er noe av det beste vi som samfunn kan gi barna våre, den gir rom for å lære og være sosial, og er lik for alle. Men selvsagt skal vi diskutere hvordan vi organiserer skolen, vi kan alltid bli bedre.

Endring av skoleuka i Vågå vil ikke gi elevene flere timer, men de minste vil få en ekstra dag å fordele undervisningen på. Det vil si mindre travle skoledager og mer jevn læring. Det er en styrke for alle elevene, og vil særlig være til hjelp for de som sliter mest. Tidlig innsats har vært en tverrpolitisk satsning i Vågåskolen i mange år, som vi ikke har lykkes med. En av grunnene kan være nettopp dette, at vi ved organisering av skoleuken ikke gir tid og rom til å gjennomføre gode intensjoner.

Det er sant at mange unger i Vågå er heldige som har mulighet til å fylle en ekstra fridag med positive opplevelser. Men det gjelder ikke alle. Det er heller ikke alle som har råd til eller ønsker SFO. For barn som ikke har de samme mulighetene til en meningsfull onsdag hjemme, vil det være langt bedre med 5 enn 4 dager på skolen. Det vil også gi lærere og voksne på skolen en dag ekstra i uken til å fange opp og hjelpe de som trenger det aller mest.

Fri lek og fysisk aktivitet er viktig. Statistisk sentralbyrå sine undersøkelser viser at barn opp til 9-års alder er aktive og leker mest. De leker både på skolen og hjemme. Det skjer mye læring i lek, og med en dag ekstra i uken vil alle 1. og 2. klassingene få mer tid til å leke sammen på skolen.

Etterhvert synker barn og unges aktivitetsnivå, og på ungdomsskolen slutter mange med fritidsaktiviteter. Lavt aktivitetsnivå og lite søvn er igjen en utløsende faktor for økte psykiske problemer. Dette er ikke på grunn av skolen, men på tross av skolen. Undersøkelser viser at mange ungdomsskoleelever er mest i aktivitet på skolen.

Om vi ønsker å styrke barn og unges mulighet til å være aktive og til mer fritid, så må vi legge bedre til rette for deltakelse. Vi må også jobbe aktivt mot frafall i både idrett og andre fritidsaktiviteter. Særlig er overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen viktig her. Ungdommen våre trenger noe å engasjere seg i utenom skolen.

Ved å innføre leksefri skole fra 1. til 10. klasse får vi som foreldre og lokalsamfunn en større frihet til å gi barna en aktiv og engasjerende fritid. Elever på ungdomsskolen kan bruke opp mot 2 timer på lekser hver dag, på barneskolen noe mindre. Leksefri vil være en betydelig styrking av elevene og familienes fritid, og gir langt flere timer til rådighet enn en fridag i uken de to første årene på skolen.

Det er uklart hvilken nytte lekser har for læring, men kommuner som har prøvd dette opplever jevnt over like gode eller bedre resultater enn før de innførte leksefri. Og fordi lekser treffer best de som kommer fra hjem med størst mulighet for å kunne hjelpe, så vil leksefri være aller viktigst for de som ikke har de samme mulighetene til å få hjelp hjemme. Og for de elevene som har nok med å komme seg gjennom en skoledag.

Derfor, med alle barns beste i tankene, er jeg for 5-dagers skoleuke og leksefri skole i Vågå.