Har helse sør/øst glemt det nordvestlige Innlandet?