av Mari Gjestvang (Sp), Leder Hovedutvalg for utdanning

Mange avgangselever i videregående skole er nå i starten på sin russefeiring for å markere slutten på 12-13 år med skolegang. Russefeiringen har med åra utviklet seg til å bli stadig mer omfattende, med russebusser og andre kjøretøy, diverse effekter og ritualer, og mye festing. Mange elever har planlagt feiringen i lang tid og bruker mye tid og ressurser på forberedelser, helst i grupperinger. Slike grupperinger har imidlertid lett for å medføre utenforskap for en del andre elever, som dermed risikerer et dårligere skole- og læringsmiljø. Det er derfor svært positivt at russestyrer ved mange av våre videregående skoler nå tar initiativ til en mer inkluderende russefeiring, gjennom fellesarrangementer for alle, og med vekt på inkluderende holdninger. Innlandet fylkeskommune er også i dialog med kommunene for å finne møteplasser hvor avgangselevene kan samles. Å finne slike møteplasser hvor feiringen kan foregå innenfor akseptable former bør være en prioritert oppgave, også for kommunene.

Så må det være lov å komme med en henstilling til russen om å ta det aller meste av feiringen etter siste eksamen! Det kan ikke være spesielt lurt å kjøre på med full festing like oppunder eksamenstida, og dermed risikere dårligere eksamensresultater og samtidig redusere framtidige muligheter. Så kjære alle unge håpefulle, prioriter skole til eksamenstida er over og så kan dere feste! Ta godt vare på hverandre, og hold dere unna illegale rusmidler! Lykke til med eksamen, og ha ei god, trygg og inkluderende russefeiring!