Den viktigaste ressursen både i samfunnet og i kriser er folk