Debatt

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?