Nå er dagen kommet! Noen har livets første skoledag, en dag som kan være både skummel og spennende på samme tid. Forventningene er store fra både barn og voksne!

Andre barn har første dag på en helt ny skole. Noen skal bare flytte seg få meter fra barneskole og over til ungdomsskolen, mens andre får en ny hverdag med lengre reisevei fra Lalm til Vågå.

Noen har fått ny ryggsekk, andre har klippet håret og fått nye klær. Noen gleder seg, mens andre gruer seg.

Spennende er det også for oss som er foreldre. Vil barna våre få det fint på skolen? Nye venner? Føle seg trygge og sikre?

Lærerne, de som skal være sammen med barna våre hver dag i tiden fremover, gleder seg også til denne dagen. Møtet med nye elever, og ikke minst oss foreldre, er nok alltid like spennende.

For oss i Vågå SP er skole og oppvekst viktig. Vi vil sørge for trygge oppvekstvilkår for alle i kommunen, og at skole og barnehage har de forutsetningene de trenger for å lykkes.

Selv har jeg 3 barn. Den eldste begynner på ungdomsskolen i år, den yngste starter i første klasse. Skole og oppvekst er naturligvis noe som betyr mye for meg, og sammen med de andre politikerne i Vågå skal vi sammen sørge for at forventningene fra barn, foreldre og lærere skal bli innfridd.

Lykke til på første skoledag, og håper at alle elever, lærere og foreldre får et fint skoleår!