av Ine Nyhus Solli, Agnes Vestad, Maria Svensson, Vårin Dagsgard-Marstein og Yorkabed Kidane

Krig, pandemi og klimakrise har brakt Norge inn i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Vi må ta et skritt tilbake og se på hvordan unge kan bidra - også i beredskapssituasjoner! Flere bør bruke oss som rådgivere, slik Statsforvalteren i Innlandet gjør.

De siste årene har det blitt tydelig at det å involvere unge i beredskapsplanlegging og håndtering ofte blir glemt. Hverken på nasjonalt eller lokalt nivå får ungdom i beredskapssituasjoner være med og medvirke så vi får en tryggere opplevelse av krisen. Det er ikke godt nok at ungdom blir spurt hvordan de hadde det i etterkant av til eksempel koronakrisen. Evaluering er bra, men vi trenger ungdommens innspill under selve håndteringen av krisen. For en god utvikling trenger vi innspill og råd i samfunnssaker som gjelder barn og unge, sett med de unges øyne, også i krevende situasjoner.

Flere av oss unge er utrygge fordi vi ikke vet nok om hva som skjer, og fordi vi ofte får informasjon fra ulike kilder som sier ulike ting. Det skaper usikkerhet å ikke vite hva som er ekte og falskt. Ved å lære oss hvordan beredskap og kriser håndteres, er vi sikre på at tryggheten blant oss unge øker. Det er også viktig å skape gode kanaler med sikker, trygg og sann informasjon.

Med mål om å opplyse, skape refleksjon og engasjement, har vi i ungdomspanelene hos Statsforvalteren i Innlandet laget en digital skoletime. Sammen med tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget snakket vi om hvordan ufreden i verden påvirker livet vårt. Vi kom med innspill om hva vi kan gjøre for å håndtere økt utrygghet, og diskuterte hva politikerne gjør. Målet vårt var å få frem ungdomsperspektivet – og medvirke i større samfunnssaker.

Vi håper at skoletimen gir svar på viktige spørsmål til flere unge og kanskje også voksne. Vi tror at ungdommens syn og innspill blir med i det politiske arbeidet fremover.

Vi kommer med en klar oppfordring til deg som er elev, forelder, lærer, rektor eller samfunnsengasjert – la denne skoletimen bli vist i klasserommene! La oss skape engasjement rundt vanskelige tema! Og la oss se på unge som en ressurs også fremover!