av Morten Kielland, Bygdalista i Skjåk

Der andre skoler sliter med resultater og frafall, er Lom på topp. Lom har de beste resultatene og et rekordhøyt antall elever som går ut av skolen. Oppfyllingsgraden er 80%, som er den høyeste av alle skoler utenom byene.

Fylkeskommunen vil legge ned Lom fordi skolen ikke har to parallell-klasser.

Dette er ikke logikk. Fylkeskommunen tror at sentralisering er løsningen.

Det er for lettvint fylkeskommune.

Fylkeskommunen skal være en regional utvikler

Og så vil de legge ned Lom som skolested i Nord-Gudbrandsdalen!

Vi tror tilliten til deg fylkeskommune, blir mindre.

Jeg har et håp om at fylkes-politikerne ser dette.

Tilliten forvitrer

Fylkeskommunen har ansvar for at det er liv laga også i Ottadalen; i ytterkanten av Innlandet. Da må dere gi oss trygghet for våre ungdommer.

Hvem betaler for dagens 96 elever i Lom ved nedlegging?

·Borteboerstipend betaler staten: 6.175’ (dekker ikke en fullt møblert hybel)

·Hybelleie utover dette dekkes av foreldre/elev: ?

·Reise dekkes av foreldre/elev: 4 elever/bil, en gang/uka, hhv Otta/Vinstra: 1.047’

·Strøm til ekstra hushold dekkes av foreldre/elev: 864’

·Ekstra husholdning og mat dekkes av foreldre/elev, men mye av denne kostnaden ville eleven også hatt hvis den bodde hjemme: 1 000’

·Dårligere resultater og større frafall dekkes av det offentlige: det er den store ukjente kostnaden.

·Hvordan skal samfunnet finansiere tapet av arbeidsplasser i Lom?

·Hvordan skal Lom kommune finansiere driften av Utgard?

Fylkeskommunen vil overføre kostnadene til staten, foreldre, elever og Lom kommune

Fylkeskommunen har totalt 10 mill. kr mindre til å bruke på videregående opplæring. (Dette er GD sitt tall.) Mitt raske regnestykke over er amatørmessig og gjelder kun dagens elever i Lom. Man kan legge til eller trekke fra et par millioner. Tallet er likevel høyt, og vi vet at flere betydelige kostnader ikke er med.

Regnestykket viser tydelig at fylkeskommunen slipper unna og overfører sine kostnader til andre. Samfunnsøkonomisk er forslaget om å legge ned Lom en lettvint løsning.

Kostnaden for de 96 elevene fra Lom er ca 9 mill kr pluss tap av arbeidsplasser, finansiering av drift av Utgard og ukjente utgifter for frafall og resultater.