En ting er sikkert at været får vi ikke gjort mye med.

Ekstremværet Hans er innom, og viser at vi er ganske sårbare og hjelpeløse mot naturkrefter. Hans minner oss om mange viktige ting vi i Tverrpolitisk liste mener er viktig for bygdene våre. Vi er ikke bare ei bygd, men Lia, Garmo og Bøverdalen og Lom.

Vi blir minnet på hvor viktig at beredskapen fungerer, og står parat til bruk. For naturkreftene ligger alltid der og lurer. Nå mere enn noen gang tidligere ser vi hvor brått og brutalt det plutselig kan ramme oss. Dette er noe vi må ta høyde for.

Norge er ofte skånet for naturkatastrofer, i forhold til resten av verden. Norge er avhengig av å få importert mat for å klare oss, men det kan bli raskt verre å få til hvis det slår inn naturkatastrofer der vi importerer mat fra.

Vi må få opp selvforsyningsgraden, først og fremst på mat!

Hans minner oss om at det å ha et aktivt næringsliv er viktig, og da spesielt landbruket. Vi kan få ei varm seng å sove i hvis vi trenger det, folk kan evakueres og bo på en av våre mange fine overnattingsplasser i Lom, skulle det behøves. Landbruket kan gi oss det vi trenger av mat og drikke, det understreker bare hvor viktig det er å produsere lokal mat. Det inngår i å være bærekraftig og i beredskap.

Vi må ta tilbake den æra det var tidligere med egenproduksjon av mat. Landbruket må løftes opp, ved hjelp av oss alle. Bosetting, arbeidsplasser, turistnæring og kulturlandskap har alle utspring i fra landbruket, som er en av grunnsteinene i Lom Kommune.

Bonden fortjener å få betalt for jobben de gjør! Hvem skal i så tilfelle redde bonden?