Politileiar Terje Kogstad svarar på kritikken knytt til brannen i Skjåk