av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Barn og unge bombarderes med reklame for brus og godterier og annen usunn mat og drikke. Vi trenger bedre beskyttelse av barn og unges helse.

Reklame virker. Det er en direkte sammenheng mellom mengden reklame barn eksponeres for, og mengden kalorier de får i seg. I Norge har nå en av fem barn overvekt eller fedme. Sunne matvaner legges tidlig, og barn i dag utsettes for markedsføring i helt andre kanaler og på helt andre måter enn tidligere, ikke minst i sosiale medier.

Dette må samfunnet ta ansvaret for å gjøre noe med. Snart kommer regjeringens nye folkehelsemelding. Den må inneholde virkemidler for å beskytte barn og unge fra reklamepresset som går utover helsa.

Vi forslår fem konkrete tiltak:

• Sett 18-års aldersgrense for markedsføring av usunne mat- og drikkevarer

• Reguler emballasje som markedsføring

• Sikre rettferdig hylleplassering av sunne og usunne produkter i butikker

• Steng smutthullene i sosiale medier

• Beskytt mindreårige i tråd med barnekonvensjonen

I dag har vi ikke regler, men retningslinjer for markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. Matvarebransjen har selv fått ansvar for å lage regler for å begrense reklame rettet mot barn og å følge opp disse, men dette regelverket har så mange unntak at det ikke virker og det er få konsekvenser ved å bryte dem. Dagens retningslinjer har dessuten satt aldersgrensen ved 13 år. Det er altfor lavt. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot de under 18 år for å beskytte helsen deres.

Gi barn og unge mulighet til å slippe unna presset, og sett tydelige grenser for hvem markedsføringen av brus, godterier og andre usunne produkter skal rettes mot.