Kva vilkår ynskjer vi for ei av dei viktigaste næringane for framtida, landbruket?