All ære til de som til glede for mange arrangerer TraktorRock i Vågåmo, - men «Etarkonkurranse» på programmet? Den som spiser mest, vinner.

Jeg synes det er skuffende og umusikalsk ha en slik konkurranse i farlig fråtseri, særlig nå som vi opplever en global matvarekrise. Samtidig som kanskje millioner står i fare for å mangle mat, så arrangeres overspising som underholdning. I Norge strever stadig flere husholdninger med matbudsjettet.

Og er det virkelig morsomt om noen kaster opp, eller hva om noen får et alvorlig illebefinnende? Flere har dødd i forsøket på å vinne slike konkurranser. Jeg håper deltagere vurderer risikoen, og at arrangøren har god forsikring. Er det helsepersonell til stede?

En spisekonkurranse fremstår kanskje heller ikke som spesielt morsomt for personer, som sliter med spiseforstyrrelser. Er det hensynsfullt å gjøre overspising til folkeforlystelse, når en vet at bulimi er en alvorlig sykdom?

Jeg synes også det er rart at et landbruksorientert arrangement som TraktorRock ikke viser større respekt for «markens grøde». Mat er ikke et hvilket som helst produkt; det er for meg uetisk å tøyse med mat på denne måten. Det er ikke miljøvennlig å oppfordre til misbruk av dyrebare ressurser. Du tuller ikke med mat.

Dersom arrangøren gjerne vil ha en konkurranse med tema mat, så vil jeg foreslå en smakskonkurranse. Deltagere med bind for øynene får i oppgave å identifisere ulike matvarer: den som klarer flest, vinner. TraktorRock kunne være en fin anledning til å fremme matkultur og den naturlige smaken som merkevare for Vågå og Ottadalen, noe å være stolt av.

Da jeg var barn lærte jeg at en ikke skulle leke med maten, og vise respekt for bondens arbeid, naturens gaver. Det er lærdom som står seg.